Skoletimer med gratis nettbasert undervisning for VGS

Tilbudet dekkes av senteret i samarbeid med Miljødirektoratet. Hvert opplegg leveres med relevante oppgaver som elevene kan jobbe med i ettertid.

Tidspunkt for timer etter avtale.

Skoleklasser kommer vanligvis til senteret for undervisning og naturveiledning, men for dem som ikke har denne muligheten ønsker vi å ha innføre et lavterskeltilbud for å nå flere med vårt formidlingsarbeid.

Eleanor er naturveileder ved Hardangervidda nasjonalparksenter med bakgrunn i økologi og naturforvaltning.

Nedenfor er en liste med de forskjellige oppleggene vi kan tilby. Hver bolk varer i én skoletime (45 min) og blir levert med et oppgavesett. Klikk på en tittel for å få utdypende beskrivelse.


peteroglyph