Foto-utstilling Per Berntsen.

Ståle RueUncategorized @nb

Årets sommerutstilling med bilder av Per Berntsen.

Per Berntsen er en fotokunstner i den absolutte internasjonale toppklasse. Utstillingen «Veståsen» er bilder fra randsonen til Hardangervidda, faktisk fra Tinn.

Foto-utstillingen er innkludert i inngangsbillett til vår interaktive utstilling.

Vi holder midlertidig stengt

Ståle RueUncategorized @nb

Visitor Centre Hardangervidda National Park – Skinnarbu holder stengt f.o.m fredag 13. mars. Vi følger myndighetenes oppfordring sentralt og lokalt for å bidra til å forebygge mot spredning av Corona-viruset. Våre nettsider oppdateres når vi har oppdatert informasjon om nye åpningstider

For booking for sommersesong vil vi være tilgjengelig på tlf. 970 74 300 eller stale@hardangervidda.com.

www.hardangerviddanasjonalparksenter.no

We are closed until April 13th

Visitor Centre Hardangervidda National Park – Skinnarbu, will be closed from Friday March 13th. This is on volunteer request from local and national government, in order to slow down the spread of the Corona virus.


For booking inquiries, contact us on tlf. 970 74 300, or mail stale@hardangervidda.com
www.hardangerviddanasjonalparksenter.no

Fjellfuglar i Tinn og Vinje

Ståle RueUncategorized @nb

Lysebildefordrag ved Morten Rask Arnesen og Kjell Bitustøyl 


DETTE ARRANGEMENTET HAR BLITT MIDLERTIDIG LAGT PÅ IS!
Ny dato kommer fortløpende.

Dei to øvste kommunane i Telemark har eit rikt fugleliv, gjerne med artar som me ikkje finn så mange andre stadar i fylket, men sjølvsagt òg med mange av dei mest vanlege.  I dette foredraget vil me konsentrere oss om fuglelivet i bjørkebeltet og høgare opp med typiske artar for dei ulike naturtypane. Her finn me store vide myrområde, men òg mykje snaue rabbar og store flyer med frodige dalar innimellom. Og mykje bjørkeskog. Me finn òg høge parti med toppar opp i over 1800 moh. Og framfor alt er her mykje vatn og vassdrag, mange av dei er regulerte, men nokre større vassdrag er verna med naturen meir intakt. Særleg gjeld dette innafor Hardangervidda Nasjonalpark og tilhøyrande landskapsområde. Spesielle fuglefredingsområde finst òg, frå reine reservat med ferdselsrestriksjonar til meir opne fuglefredingsområde der reglane er mindre strenge. Tinn og Vinje utgjer Telemark sin del av Hardangervidda med randsonene rundt. Fuglelivet i og utanfor nasjonalparken vil bli omtalt, med spesiell vekt på det ein kan kalle karakterfuglar, artar typiske for dei ulike områda. 

Morten Rask Arnesen er ein av dei mest ihuga og kunnskapsrike fugleekspertane i Telemark. Han brukar mykje tid på å observere fugl i Telemark og føre desse opp i internettportalen artsobservasjoner.no. Morten har sine faste observasjonspostar rundt omkring i fylket. Sommarstid særleg har han vandra rundt i Tinn og Vinje på jakt etter nye sjeldne artar, men like mykje for å fylgje med på dei kjende og kjære fuglane, om dei kjem att til same område eller om dei har flytta på seg, eller artar som har blitt sjeldne og artar som rett og slett har blitt borte. Slik kan fuglelivet vera ein indikator på endringane i miljøet, ikkje minst relatert til klimaendringane. Ved å arbeide systematisk kan Morten lage seg statistikk og vurderingar som fortel oss kva som er i ferd med å skje, og i nokon tilfelle kvifor. Slik vil Morten dele meg seg av sin unike kunnskap om fuglane i Fjell-Telemark. 

Kjell Bitustøyl har hatt fuglar som hobby sidan han var liten, og særleg har han konsentrert seg om fotografering av fuglar. Han har òg skrive fleire bøker, meir av kulturhistorisk art, men med einskilde innslag om fuglar. Oppvaksen i Rauland fór han tidleg til fjells for å observere fuglar og anna dyreliv. Hardangervidda har vore yndlingsområdet hans gjennom alle år. Han kjenner godt til fuglelivet i Rauland til alle årstider, men han har òg vore mykje på Møsstrond og områda rundt.

Arrangementet holdes klokken 18 den 20. mars på Visitor Center Hardangervidda National Park – Skinnarbu, og koster 100 kroner per person. Avgiften dekker besøk til senterets museumsutstilling og kino.

Årskavalkade 2019

Ståle RueUncategorized @nb

Lurer du på hva som skjedde på nasjonalparksenteret i året som gikk? Her kan du lese igjennom årskavalkaden fra 2019!

Wonder what happened at the center in 2019? Here you can have a look at all the major events from the year that passed.

Fjellrevprosjektet.

Ståle RueUncategorized @nb

Lurer du på hvordan det går med fjellreven på Hardangervidda og utsettingen der?
Fredag 8.2.19 åpent møte kl 18.00 på Nasjonalparksenteret med foredrag av dr.philos, Arild Landa som har det faglige ansvaret for fjellrevutsettingen i Norge. 
Møte er åpent for alle, gratis adgang!

Friluftslivets uke feires på senteret

Ståle RueUncategorized @nb

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

I forbindelse med friluftslivets uke, inviterer naturveilederen ved Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu til gratis guidete turer i lokal natur. Turene vil ta sted spredt utover åpningstiden, og vil ha varierende varighet. På turen vil vi snakke om vårt mangfoldige dyre- og planteliv. Turene passer alle aldre, og tar sted på stier som er lette å gå.

Ta kontakt med senteret og besøk vår facebookside for mer informasjon. Lik gjerne facebook-eventen vår for å holde deg oppdatert: https://www.facebook.com/events/450245818715782/

Påmelding på forhånd ingen betingelse, men vi setter pris om interesserte sender oss en mail, så vi får oversikt over hvor mange deltakere det kan bli. Vi trenger bare navn og alder. Mail kan sendes til ida@hardangervidda.com.

Seminar om reintroduksjon av jerv til Hardangervidda

Ståle RueArrangementer

Skal vi få jerven tilbake på Hardangervidda?

Hardangervidda Nasjonalparksenter ønsker å invitere deg og din organisasjon til et møte/seminar om mulighetene for å reintrodusere jerven til Hardangervidda.

Seminaret finner sted på Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu, onsdag den 23. mai 2018, klokken 12.00 til 18.00.

Påmelding sendes snarest til adv.lykke@gmail.com. Grunnet stor pågang er det nå begrenset med plasser.

Les mer om seminaret her:
Invitasjon til seminar om Jerv, Hardangervidda Nasjonalparksenter

Nye lunsjtilbud for grupper og nye guidede turer

Ståle RueSiste nytt

Vi tilbyr nå et eget lunsjtilbud for grupper, og har utvidet turtilbudet vårt. Nå kan du delta på hele fire ulike turer utendørs.
We have a specialized lunch offer for groups, and offer several new guided walks. Have a look at our new brochures.
Norske brosjyrer:
English brochures:

Group offers 2018-2019 English
Lunch and dinner 2018-2019 English

Chinese (Mandarin) brochure:

Årskavalkade for 2017

Ståle RueÅrskavalkade

«Året 2017 var vår beste sesong på Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu, siden gjenåpningen i 2013. Vi hadde ca. 14 000 besøkende totalt i 2017. Vi fikk mange gjenbesøk fra norske og utenlandske skoler og universiteter. Samarbeidet med NMBU, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Ås ble også utvidet dette året. I 2017 har vi hatt et merkbart økt besøk gjennom hele året. Gledelig mottar vi fortsatt mange gode anmeldelser på TripAdvisor og Google. Vi vil for fjoråret spesielt fremheve samarbeidet med andre større turistaktører i regionen, samt andre naturinfo-sentere.»

 

Les årskavalkaden ved å trykke på linken under:

Årskavalkade 2017